İste

Legal Veri Tabanı Deneme Erişimi

30 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılan Legal veri tabanı hakkında bilgi vermek isteriz.

Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.
 

Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
 

Online Kütüphaneye erişim için tıklayınız.

 
Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
 

Legalbank’a erişim için tıklayınız.

Kampüs dışı erişim için tıklayınız.