İste

Açık Erişimli Veri Tabanları

Kütüphanemizin satın aldığı ve abonelik sağladığı bilimsel veri tabanlarının yanı sıra araştırmalarınızda yararlanabileceğiniz açık erişimli veri tabanlarını sizler için derledik.

Açık erişim hareketine koşut sayıları her geçen artan açık erişimli veri tabanları, bilimsel araştırmalarda önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda aşağıda alfabetik listelenen veri tabanlarını ilginize sunarız.

 

Açık Erişimli Veri Tabanları

ArXiv

Fizik, matematik, bilgisayar bilimleri ile ilgili elektronik kaynaklara tam metin erişim sağlar.

 

BASE

BASE, özellikle akademik web kaynakları için dünyanın en hacimli arama motorlarından biridir. BASE, 6000'den fazla kaynaktan 140 milyondan fazla belge sağlar. İndekslenen belgelerin yaklaşık% 60'ının tam metinlerine ücretsiz olarak erişebilirsiniz (Açık Erişim). BASE, Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilmektedir.

 

Bilimsel Buluşlar Veri Tabanı

Ünlü mucitlerin ve onların icatlarının profilleri ve biyografilerinden ilham alın. Ardından, fikirlerinizi tüketici ürünlerine dönüştürmek için kaynaklarımızla kendiniz bir mucit olun.

 

BioRxiv

 

BioRxiv yaşam bilimleri alanında yayımlanmamış önbaskı yayınları içerir.

 

ChemSpider

 

Royal Society of Chemistry'e ait olan Kimya ile ilgili açık erişimli(ücretsiz) bir akademik kaynak olan ChemSpider veritabanına erişim sağlayabilirsiniz.

 

CORE Repository

 

İngiltere menşeili açık erişim depolarını tarayan bir sistemdir.

 

DergiPark Akademik

 

DergiPark ile sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, yaşam bilimleri, hukuk, mühendislik ve temel bilimler alanındaki dergilere internet üzerinden ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır.

 

DOAB (Directory of Open Access Books)

 

Açık erişimli ekitaplara erişim sağlar. DOAB bir OAPEN Foundation içeriğidir. OAPEN Foundation açık erişimli akademik kitaplar yayınlamayı hedefleyen bir organizasyondur.

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Çesitli mühendislik disiplerinden sosyal bilimlere, tıptan işletmeye, vb. birçok disipline yayılan konuları kapsayan genel konulu bir veritabanıdır.

 

DOAJ, tam metin olarak erişilebilen ve ücretli abonelik gerektirmeyen 823'ten fazla online derginin konularına göre kategorilenerek listelendiği bir dizin hizmetidir.

 

EconBiz Open ( Find Economic Literature)

Ekonomi alanındaki 1.000.000'dan fazla makaleye, araştırma dokümanına ve konferans bilgilerine ücretsiz erişim sağlar. EconBiz Open Alman Milli Ekonomi Kütüphanesi'nin bir servisidir.

 

European Union Open Data Portal

Avrupa Birliği ülkeleri hakkında açık erişim data portalı.

 

Europeana

Avrupa Birliği Fonu tarafından  desteklenen Avrupa ülkeleri bilgi ve kültür paylaşımı platformudur.

 

Free Medical Journal

Açık erişimli tıp dergilerinin derlendiği veri tabanıdır. İçeriğinde aynı zamanda açık erişimli e-kitaplar da bulunmaktadır.

 

Free Online Dictionary of Computing (FOLDOC)

Açık erişimli bilgisayar bilimleri sözlüğüdür.

 

Fotoğraflar (2 milyon+ fotoğraf arşiv koleksiyonu)

Avrupa kültür mirası kurumlarının koleksiyonları aracılığıyla ilham verici görüntüleri ve fotoğraf tarihini keşfedeceğiniz bir veri tabanıdır.

 

Fotoğraflar (Sultan II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri)

İstanbul Üniversitesi, dünyanın en zengin görsel arşivlerinden biri olan Sultan II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu’nu dijital ortamda araştırmacıların kullanımına sunarak tarihe ışık tutuyor. Dijital erişime açılan 918 albüm içinde yer alan 36 bin 585 kare fotoğraf, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlıyor.

 

Fotoğraf (Gertrude Bell Fotoğraf Arşivi)

Arkeoloji, Tarih, Politika ve Seyahat araştırmalarıyla en fazla ilgisi olan Gertrude Bell'in (1868-1926) kitap ve kağıtları, Gertrude'nin üvey kız kardeşi Lady Richmond tarafından Newcastle Üniversitesi Kütüphanesine verildi. Gertrude Bell Arşivi, küresel önemi nedeniyle 2017 yılında UNESCO Dünya Hafızası Siciline eklendi.

 

 

Hathi Trust Digital Library

HathiTrust, kültürel kayıtların uzun süreli korunmasını ve erişilebilirliğini sağlamak için birlikte çalışan yetmişten fazla araştırma kurumunun ve kütüphanenin uluslararası bir ortaklığıdır. Ortaklık, 2008 yılında, şu anda ortaklık kütüphanesi koleksiyonlarından sayısallaştırılmış, 10.5 milyondan fazla cilt içeren bir dijital depo kurdu. Bu ciltlerin 3.2 milyondan fazlası kamu malıdır ve Web'de serbestçe görüntülenebilir. Ortaklar, dünyadaki yayınlanmış edebiyatların kapsamlı bir arşivini inşa etmeyi ve dijital ve basılı varlıklarını işbirlikçi bir şekilde yönetmek ve geliştirmek için paylaşılan stratejiler geliştirmeyi amaçlıyor. HathiTrust'un hizmet verdiği birincil topluluk, ortak kütüphanelerinin üyeleri (fakülte, öğrenci ve kullanıcı) olup, ancak HathiTrust'daki materyaller kanun ve sözleşmelerin izin verdiği ölçüde herkes tarafından kullanılabilir ve yayınlanan kayıtları kullanıcılara kamu yararı olarak sunar.

 

HKU Theses Online

Hong Kong Üniversitesi'nde üretilen tezlere tam metin olarak erişebilirsiniz.

 

IMF eLIBRARY

IMF’nin süreli yayınlarına, kitaplarına, çalışma belgelerine ve çalışmalarına, veri ve istatistik araçlarına erişim imkanı sunar. Ayrıca veritabanında makroekonomi, küreselleşme, kalkınma, ticaret ve yardım, teknik yardım, demografik bilgiler, gelişmekte olan piyasalar, politika önerileri, yoksulluğun azaltılması ve daha fazlası hakkında bilgi ve perspektif bulacaksınız.

 

Haritalar (Açık Erişim Harita Koleksiyonu)

David Rumsey Harita Koleksiyonu 30 yılı aşkın bir süre önce kuruldu. Koleksiyon 150.000'den fazla harita içermektedir. Koleksiyon, Kuzey ve Güney Amerika'nın 16 ila 21. yüzyıl haritalarının yanı sıra Dünya, Asya, Afrika, Avrupa ve Okyanusya haritalarına odaklanıyor. Koleksiyonda atlaslar, duvar haritaları, küreler, okul coğrafyaları, cep haritaları, keşif kitapları, deniz haritaları ve cep, duvar, çocuk ve el yazması haritaları gibi çeşitli kartografik materyaller bulunmaktadır.

 

İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı

 

Deneme mahiyetinde açılan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

 

Veri tabanında hâlihazırda 92.683 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 74.538 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.

 

İSTE Kurumsal Akademik Arşivi

İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Lens.org

Lens, inovasyon sistemini daha verimli ve adil, daha şeffaf ve kapsayıcı hale getirmek için açık bir küresel siber altyapıdır.

 

OASIS (Open access)

OASIS açık erişimli kaynakları daha kolay bir biçimde harmanlamak amacıyla geliştirilmiş bir tarama motorudur. Fen ve Sosyal Bilimler alanındaki açık erişimli yayınlara erişim sağlar.

 

Open Access Theses and Dissertations (Açık Erişimli Tezler)

OATD.org, dünya çapında yayımlanmış açık erişim yüksek lisans tez ve tezlerini bulmak için mümkün olan en iyi kaynak olmayı amaçlamaktadır. Meta veriler (tezlerle ilgili bilgiler) 1100'den fazla kolej, üniversite ve araştırma kurumundan gelir . OATD şu anda 5.218.230 tez ve tezleri indekslenmektedir .

 

Open DOAR (Directory of Open Acces Repositories)

Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini verir ve içeriklerinde toplu arama yapar.

OpenAIRE

Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve programı kapsamında fonlanan akademik çalışmaların çıktılarına ücretsiz erişimi sağlayan bir açık erişim platformudur.

 

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 35.679’dan fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.

 

PLOS Journals

Mühendislik ve Tıp konulu dergilere erişim sağlar.

 

Project Gutenberg Ebooks

Project Gutenberg ile kültürel içerikli ve kamu malı olan 18.000 eser ücretsiz olarak kullanıma sunulmaktadır.  Elektronik kitaplar PDF, HTML ve diğer bazı biçimlerde kullanıma açılmıştır.

 

Resmi Gazete

Resmi Gazete' nin elektronik versiyonudur. Resmi Gazete'nin 7/2/1921 tarihinden itibaren yayımlanan tüm sayılarına erişebilirsiniz. Resmi Gazete'nin bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan e-uygulaması hizmete sunulmuştur.

 

Resmi Gazete internet sitesi ücretsiz, abonelik şartı aramaksızın hizmet vermektedir.

 

Resmi Gazete, hizmetin gerektirdiği haller haricinde resmi tatillerde yayımlanmamaktadır.

 

Semantic Scholar (academic search engine)

Semantic Scholar, bilgisayar bilimi ve biyomedikal ile ilgili araştırma yayınlarını içeren açık erişimli bir arama motorudur. PubMed, ArXiv, Springer Nature ve daha birçok yayıncının içeriğini indeksler.

 

TR-Dizin

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

 

TÜİK İstatistik Veri Portalı

TÜİK'in nüfus, yaşam, sağlık, eğitim, kültür, adalet, seçim, istihdam, tarım, madencilik, enerji, sanayi ve iş, bina-inşaat, ulaştırma, turizm, ticaret, maliye, milli hesaplar, fiyatlar gibi çeşitli alanlardaki istatistiklere kullanıcıların kolayca ulaşabilecekleri veritabanıdır.

 

University of California eScholarship

University of California'nın açık erişimli yayınlarına erişim sağlar.

 

Unpaywall

Makalelerin açık erişim versiyonları var mı yok mu, sorgulamasını yapmaya yarayan bir araçtır. Dünya genelinde 50.000'den fazla açık erişim dergilerinden arama yapılmasını sağlar. Yapmanız gereken sadece makalenin DOI numarasını girip tarama yapmak.

 

World Digital Library

World Digital Library, ABD Kongre Kütüphanesi ve UNESCO Projesidir. İnternette ücretsiz ve çok dilli formatta, tüm ülkelerden ve kültürlerden önemli birincil materyalleri sunar.

 

YÖK Tez Merkezi

Ulusal Tez Merkezi web sayfasında yer alan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık tezleri; Ülkemizde yürütülen bilimsel faaliyetleri desteklemek amacı ile hizmete sunulmaktadır.

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. Tez yazarları, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine tezlerinin tam metin erişime açılması konusunda izin vermişlerdir. Bu web sitesi içerisinde yer alan tezlerin tamamı veya bir bölümü yazarlarından izin alınmadan ticari ya da mali kazanç amaçlı kullanılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz ve kopyalanamaz.

 

Ulusal Tez Merkezi web sayfasını kullanan araştırmacılar, telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.

 

Zenodo

Cern tarafından geliştirilmiş bir açık erişim platformudur.