İste

Yeni Abone Veri Tabanları - SOBİAD Atıf Dizini

Kütüphane İSTE – BKM’nin 2021 yılı için abonelik sağladığı SOBİAD Atıf Dizini hakkında bilgi vermek isteriz.

 

SOBİAD Atıf Dizini, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan 1.300+ derginin tam metinlerinin indekslendiği ve atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir.

SOBİAD Atıf Dizini'nde;

 • 1.300+ dergi bulunmaktadır.
 • 400.000+ makale bulunmaktadır.
 • 8 Milyon+ atıf bulunmaktadır. 

Dergi, makale ve atıf sayıları gün geçtikçe daha da artmaktadır.

SOBİAD Atıf Dizini’nin Özellikleri:

 • SOBİAD, en basit ara yüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlamaktadır.
 • Altı farklı arama seçeneği ile atıflarda, meta data ve tam metin içeriklerde arama yapılabilmektedir.
 • Arama sonuçları, veri tabanlarına veya yıllara göre filtrelenebilmektedir.
 • Her makale için yazar, özet, sayı, yıl, tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilmektedir.
 • Atıf veri tabanındaki tam metin makaleler indirilebilmekte ve makale özetleri sesli olarak dinlenilebilmektedir.
 • Atıf veri tabanındaki kayıtlı araştırmacılara atıf yapıldığında e-mail yoluyla ilgili araştırmacılara bilgi verilebilmektedir.
 • Hem kurumsal kullanım sayıları hem de kuruma ait istatistikler çok detaylı olarak sunulmaktadır.
 • SOBİAD ile akademisyenlerin “h indeksi” belirlenecek, Türkiye merkezli dergilerin impact faktörü (etki değeri) kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • www.sobiad.com mobil uyumlu bir sitedir. SOBİAD; Türkiye merkezli dergiler ile birlikte, birçok yabancı dergiyi de taramaktadır. Akademik Hakemli Konferanslar ve daha fazla yabancı dergi SOBİAD Atıf Dizini’nde yer almaya başlamıştır.

 

Veri tabanının kullanımına ilişkin, webinar eğitimi planlanmaktadır.

 

Kampüs içi erişim: https://atif.sobiad.com/

Kampüs dışı erişim için tıklayınız.