İste

Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısı: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği Anketi

Değerli lisansüstü eğitim kullanıcılarımız, Kütüphane İSTE: BKM'nin; kullanıcı gruplarının kütüphane kaygısını incelemek ve varsa ortadan kaldırmak, kullanıcı hizmet kalitesini artırmak, basılı ve elektronik kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırladığımız "Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısı: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği" başlıklı anketi ilginize sunarız.

Ankete, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuZfzsR1SF0cFBBJJnniiMphxPNi3OwkON7g_tx6NfWxxNSw/viewform adresinden ulaşabilirsiniz.

Not: Anket formunu sadece lisansüstü eğitim kullanıcılarımızın doldurmasını rica ederiz.