İste

Makalenizi Wiley Dergilerinde Ücretsiz Yayınlatmak İster Misiniz?

TUBITAK ULAKBİM ve Wiley’nin, Türkiye’deki akademik kurumların açık erişim yayıncılığını hızlandırmak ve desteklemek amacıyla 2023-2025 yıllarını kapsayacak 3 yıllık dönüşümsel bir anlaşmaya imza attığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

 

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley yayınevine ait elektronik dergilere erişim devam etmektedir. Bununla birlikte yapılan anlaşma ile 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeli de anlaşmaya dahil edilmiştir.

 

Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan söz konusu Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, İskenderun Teknik Üniversitesi dahil olmak üzere Türkiye’deki bütün üniversiteler, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine erişim sağlamaya devam edecektir. Bununla birlikte, EKUAL Üyesi kurumların yazarlarının, Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır.  EKUAL Üyesi Kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.

 

AE (Açık Erişim) makale yayımlama desteği yapılacak dergiler ekte sunulmuştur.

 

Yukarıda bahsedilen dergi grubu ve yayın türünde olan ve kotada AE makale yayımlatma hakkı olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL Üyesi kurum (İskenderun Teknik Üniversitesi) çalışanı olması ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir.  

İskenderun Teknik Üniversitesi'ne mensup araştırmacılarımız, makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal e-posta adreslerini (@iste.edu.tr) kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.

 

Wiley Author Services sayfasını ziyaret ederek iş akışları, gönderim bilgileri, uygunluk kriterleri gibi daha birçok kaynak bulabilir.

 

Bununla birlikte, dönüşümsel anlaşmaya ilişkin herhangi bir yardıma ihtiyacınız olması durumunda lütfen mroullie@wiley.com adresinden iletişime geçiniz.

Dosyalar
Wiley Dergi Listesi