İste

TUBİTAK - EKUAL Veritabanları Listesi

* SET = Son Erişim Tarihi
 • Springer Nature – Academic Journals

  Tam metin e-dergi

  Academic Journals (39 dergi): Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

   

  Nature Journals All (Nature + Nature Methods + Nature Protocols) (46 dergi): Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.  

   

  Palgrave Macmillan Journals (PMJ All)(46 dergi): Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

  Erişim linki: https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/journals/academic-journals-on-nature-com

  Kullanım kılavuzu: https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nature.com-Kullan%C4%B1m-K%C4%B1lavuzu.pdf

   

 • Taylor & Francis Veritabanı

  VERİTABANI HAKKINDA BİLGİ

   

  (Veritabanı; fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, isletme, kimya ve beşeri bilimlerde yaklaşık 1039 dergiye 1997'den itibaren tam metin erişim sağlamaktadır. Bu dergilerin 552 adedi Sosyal ve Beşeri Bilimler; 487 adedi ise Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanındadır.)

  Erişim linki : http://www.tandfonline.com


  Kullanım Kılavuzu

 • ScienceDirect Veritabanı

  VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİ

  (Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinler arası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik bilgi de taranabilir.)

  Erişim linki : http://www.sciencedirect.com/

   


  Kullanım Kılavuzu

 • Web Of Science

  Veritabanı Hakkında Bilgi

  Dergilerin etki değerleri, araştırma performansı ölçümleri, kütüphanelerin koleksiyon geliştirme vs gibi çalışma alanlarında kurumların başvurabileceği temel bir kaynaktır. Birçok bilim dalı ve disiplinde 16.000'in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır.)

  Erişim Linki : http://apps.webofknowledge.com


  KULANIM KIALVUZU

 • İthenticate (İntihal Önleme Programı)

  İthenticate İntihal Programı Nedir?

  Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir.

  Programı kullanmak isteyen akademisyenlerin sisteme tanımlanması için; ad, soyad ve  kurumsal e-postalarını kddb@iste.edu.tr adresine mail gönderebilir veya 16 02 nolu dahili hattan kendileri için hesap oluşturulmasını isteyebilirler.

  İthenticate İntihal Programı Kullanımı 

  Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir.  Araştırma görevlisi, doktora öğrencisi veya lisans öğrencilerinin programı kullanması ve program üzerinde tez, öğrenci ödevi, proje vb. gibi makale dışı taramaların yapılması lisansa aykırıdır. Bu tarz kullanımı tespit edilen kullanıcıların hesapları kapatılacaktır, 

  Erişim linki : http://www.ithenticate.com/

   


  KULANIM KIALVUZU

 • Emerald Premier eJournal

  VERİTABANI HAKKINDA BİLGİ

  Emerald Group Publishing Limited 1967’de İngiltere’de kurulan uluslararası bir yayınevidir 305 elektronik dergi, 1650 ekitap ve 1500 Vaka çalışması sunar. Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir

  Erişim adresi : http://www.emeraldinsight.com/


  KULANIM KIALVUZU

 • SCOPUS

  SCOPUS BİLGİLENDİRME

  Scopus ; Bilimsel  araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet (abstract) ve atıf larını içeren  veritabanıdır. Bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmak için tasarlanmış olup bilimsel literatür ve navigasyon aracıdır. Hızlı, kolay ve anlaşılır olan Scopus literatür araştırma prosesine üstün bir destek sağlar. Ayrıca gelişmiş kütüphane entegrasyonu ve kişiselleştirme özelliklerine sahiptir.

  SCOPUS'UN SUNDUKLARI

  • 15,000 başlık  4,000 farklı yayıncıdan 23.000 akademik dergi

  •  750 konferans proceedingleri
  • 27 milyon abstrakt

  • 245 milyon tüm abstraktlara eklenmiş referanslar

  • 250 milyon  bilimsel web sayfasından çıkan sonuçlar

  • 13 milyon patent, ki bu patentler  4 en önemli patent bürosundan çıkmıştır

  • Tam metin makalelerine ve diğer kütüphane kaynaklarına problemsiz erişim sağlayan linkler

  • Konuyla en çok ilgisi olan  bulgulara (hit`lere) bir bakışta  görünüm sağlayacak  yaratıcı tool`lar

  • Sorgularınızla uyum içindeki yeni makaleler konusunda veya  en çok  faydalandığınız yazara ait sizin  güncel kalmanızı sağlayacak  uyarılar (alerts)

  • 80 den fazla ve sayısı giderek artarak taranan türkçe akademik dergi yer almaktadır.

  • Yazar Ayırımcısı (Author Profiling) ile aynı yazara ait  ismin değişik yazılımları durumunda  bugün mevcut databaseler içerisinde sunulan en etraflı ve kesin çözüm sunar.

  • Atıf İzleyicisi (Citation Tracker)   ile yazar ve makale analizleri sayesinde kim ne yapıyor, en iyi çalışma nerede yayınlanmış, okunacak en iyi paper`lar kimin, hangi konular popülerlik ve ilgi kazanıyor gibi konularda literatür araştırmasını güçlendirmektedir.

  Erişim linki : http://www.scopus.com

 • MENDELEY

  MENDELEY HAKKINDA BİLGİ

   Mendeley ; araştırmanızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza,  en son araştırmaları keşfetmenize yarayan referans yönetim aracı ve akademik sosyal ağdır. Bilgisayarınızda yer alan okunacak ve okunmuş makalelerinizi organize eder. Okuduğunuz makaleleri temel alarak size aynı konuda okuyabileceğiniz başka makaleleri önerir.Yanınızda bilgisayarınız olmasa da, bilgisayarınıza indirdiğiniz makalelere online olarak erişim imkân sağlar. Akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle istediğiniz yerde makalelerinizi okuma imkânı verir. Otomatik olarak referanslarınızı istediğiniz stilde oluşturur. Online olan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanızı sağlar.

  Erişim linki : https://www.mendeley.com/


  Mendeley Kullanım Kılavuzu

 • ProQuest Dissertations & Theses Global

  2 milyon tam metin tez ve bitirme ödevi 
  Dünyanın en kapsamlı tez veritabanıdır. Dünyanın her tarafından 1743'den bugüne çeşitli disiplinlerde milyonlarca aranabilir tezin yanında PDF olarak indirilebilen iki milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Veritabanı 1997'den bu yana eklenen lisansüstü tezlerin çoğunun tam metnini ve geriye dönük güçlü bir içerik sunmaktadır. 
   

  Erişim linki:

  https://search.proquest.com/pqdtglobal/

  Kullanım kılavuzu:

  https://proquest.libguides.com/pqdttr

 • Turnitin (İntihal Önleme Programı)

  Tezlerde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen tezler çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

  Erişim Linki:

  https://www.turnitin.com/tr

  Turnitin Öğretmen Kılavuzu:

  https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/Turnitin-%C3%96%C4%9Fretmen-K%C4%B1lavuzu.pdf 

   

   

   

 • Wiley Online Library

  Tam metin e-dergi

  1997’den günümüze 4 milyona yakın makaleye Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık , Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Geneti, Coğrafya & Keşifler gibi konularda tam metin erişim vermektedir.

  Erişim Linki: https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?startPage=&PubType=journal

 • IEEE Xplore

  IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış süreli yayınlara (journal, transaction, magazine, letter) IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş 880.000 adet konferans bildirilerine, 1.800 adet IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

  Erişim linki: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

  Kullanım kılavuzu: https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/IEEE-Digital-Library-Kullan%C4%B1m-Klavuzu.pdf

 • JSTOR Archive Journal Content

  tam metin e-dergi

  İçerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

  Erişim linki: https://www.jstor.org/ 

  Kullanım kılavuzu: https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/JSTOR_Quick_Start_Guide_Turkey.pdf

 • Springer Nature - SpringerLink

  Yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki dergileri kapsamaktadır.

  Erişim linki: https://link.springer.com/ 

  Kullanım kılavuzu: https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2019/04/springer_hizli_kullanim_rehberi_2015.pdf